บริการรถสไลด์เลยหมายถึงบริการสำหรับท่านที่มุ่งจะเคลื่อนย้ายรถยนต์โดยที่ไม่ต้องขับเอง หรือไม่ก็ เครื่องจักรที่ มีน้ำหนักมากลูกจ้างยกขึ้นลำบากลำบน ก็อาจใช้บริการนี้ในการโยกย้ายได้ โดยจะเป็นการขนย้ายรถของท่านในสไตล์ สไลด์ออน สุดยอดเทคโนโลยีที่จะทำให้รถของคุณได้รับการขนอย่างไร้ตำหนิ เนื่องมาจากมีการขนรถ ผ่านรูปแบบสไลด์ พร้อมทั้งบรรทุกรถของคุณให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้น การย้ายรถยนต์จากบริการนี้ คือบริการที่สามารถเขยิบรถยนต์ได้ทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับรถสไลด์ การขนส่งรถกอลฟ์ไปกับรถสไลด์ การเคลื่อนย้ายรถ แข่ง วิบากไปยังสนามแข่งกับรถสไลด์ การย้ายรถฝ่ายอื่นๆไปกับรถสไลด์ เรียกว่าตอบโจทย์การย้ายได้อย่างเต็มขอบ ไม่ใช่แค่เคลื่อนย้ายรถอย่างเดียว แต่ยังสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งอื่นได้ด้วยโทรปรึกษากับเราก่อนครับผม

บริการรถสไลด์ของผมมีระบบความปลอดภัยด้วยการใช้บริการป้องกันอุบัติเหตุมาให้ เพราะด้วยความปึกแผ่นในการใช้บริการ และดูแลการบริหารผ่านระบบรีโมททำให้ไม่มีความลำบากในการบริการ ในการย้ายสิ่งต่างๆไปกับรถสไลด์ตรงนั้น จะมีการใช้ตัวถาดเพื่อขนส่งรถอย่างแยบยลกับปริมาตรของรถ บริการรถสไลด์ ไม่ใช่แค่สไลด์รถของคุณแล้วโยกย้ายไปส่งยังจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่ว่าเมื่อเอารถของคุณขึ้นมาบนถอดสไลด์แล้วก็จะล็อคล้อเพื่อจะไม่ให้รถเลื่อนไหลโดยจะเป็นตัวล็อคที่ยางรถ ทำให้รถของคุณนั้นเสถียรอย่างแน่นอน ที่เด่นคุณจะได้รับสวัสดิภาพจากการยึดรถจากอย่างมั่นคงทำให้คุณแน่นอนได้ว่าล้อแม็กซ์ค่าแพงของคุณจะไม่ได้รับริ้วรอยจากการล็อคล้อแน่แท้