บริการรถลาก รถยก รถสไลด์ ยโสธร

ทุกๆ ปีจังหวัดยโสธรจะมีประเพณีแห่บั้งไฟในช่วงระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชาวบ้าน หน่วยงานรัฐบาล หรือเอกชนเองก็จะมีการจัดงานประเพณีแห่งบั้งไฟร่วมกัน และถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ และที่ขาดไม่ได้ในการแห่บั้งไฟนั้นก็คือรถลากยโสธรที่เราจะใช้ในการแสดงบั้งไฟของชาวบ้านที่ร่วมใจกันสร้างขึ้นมา ลักษณะของรถก็จะต้องมีขนาดที่ใหญ่ เพราะบั้งไฟที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อการประกวด การแสดงนั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้บริการเราได้ มีแต่ที่นี่นี่แหละ แถมเขายังให้บริการในราคาถูกอีกด้วย

รถลากยโสธร

ทางเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการแสดงบั้งไฟที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อเข้าแข่งกันกัน เราเลยจะต้องใช้บริการรถลากยโสธรของที่นี่เพื่อใช้ในการแสดง ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องมีการเตรียมโครงสร้างฐานที่ดีของรถลากก่อน ซึ่งเราก็จะต้องเช่ารถมากันไว้ในสถานที่ที่เราจะช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมา ทางเราเลยต้องให้รถลากนั้นมาจอดไว้เพื่อจัดแต่งฐานก่อนใช้บั้งไฟวางอยู่ด้านบน รถลากของที่นี่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการของพวกเราชาวบ้านและหน่วยงาน เพื่อที่จะให้บั้งไฟมีฐานที่แข็งแรง และสามารถใช้ในการแสดงไปรอบถนนที่เราจะมีการจัดขบวนร่วมกับการแสดงด้วย ตั้งแต่วันแรกก็จะมีเจ้าหน้าที่ขับรถลากมาไว้ในสถานที่ทีเราได้นัดเอาไว้ แล้วเมื่อถึงวันแสดง พวกเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ขับรถลากมาขับรถให้เราไปตามถนนไปจนสิ้นสุดทาง รถลากที่มีขนาดใกญ่ของที่นี่ทำให้บั้งไฟของเราดูสวยงามตระการตา และดูใหญ่โตมโหฬารมาก และสามารถวางบั้งไฟขนาดใหญ่ได้ เจ้าหน้าที่ของที่นี่สามารถเข้าใจว่าเราต้องการให้ขบวนนั้นเคลื่อนเร็วหรือช้าด้วยความเป็นมืออาชีพในการขับรถ และจังหวะหพักหยุด

พวกเราทุกคนประทับใจในการบริการของที่นี่มาก เพราะทำให้เราประกวดชนะในการแสดงสวยงาม และเป็นขบวนที่ดูตระการตามากกว่าขบวนอื่นๆ และในปีต่อๆ ไปเราก็จะใช้บริการรถลากยโสธรของที่นี่ต่อเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีของจังหวัดยโสธรเอาไว้ ใครที่ต้องการใช้บริการรถลาก หรือจะเป็นรถยก รถสไลด์ ลองมาใช้บริการของที่นี่กันดูนะ เขาให้บริการด้วยความเป็นกันเองและพนักงานมีความเป็นมืออาชีพมาก ราคาก็ถูกไม่ต้องไปจ่ายค่าจ้างแพงๆ มาที่นี่ประหยัดเงินค่าจ้างได้แน่นอน ลองมาใช้บริการกันดูนะ

รถลาก อำเภอกุดชุม
รถสไลด์ อำเภอค้อวัง
บริการรถยก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
รถสไลด์ออน อำเภอทรายมูล
รถบรรทุกรถ อำเภอไทยเจริญ
รถยกรถเสีย อำเภอป่าติ้ว
บริการลากรถ อำเภอมหาชนะชัย
ราคารถสไลด์ อำเภอเมืองยโสธร
อำเภอเลิงนกทา