รถ6ล้อรับจ้างนครราชสีมา0831514162

 

  รถ6ล้อรับจ้างนครราชสีมา  J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะขดเขี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างนครราชสีมา0831514162

เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

 • รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถพ่วงรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • เครนรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

 • เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา

       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด

 • ทางหลวงหมาดเลขหลักเดียว

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง – ปากช่อง – คลองไผ่ – สีคิ้ว – สูงเนิน – โคกกรวด – นครราชสีมา – จอหอ – ตลาดแค – บ้านวัด – สีดา – สิ้นสุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอำเภอบัวลาย

 • ทางหลวงหมายเลขสองหลัก

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา – รอยต่ออำเภอหนองบุนนากกับอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 • ทางหลวงหมายเลขสามหลัก

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอวังน้ำเขียว – อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา – รอยต่ออำเภอด่านขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

  • หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอำเภอแก้งสนามนาง – รอยต่ออำเภอประทาย กับ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่ออำเภอด่านขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ – อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 (ทางเข้าเมืองพิมาย และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง – อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207(ถนนพาณิชย์เจริญ) จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา – รอยต่ออำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา – รอยต่ออำเภอเสิงสางกับจังหวัดบุรีรัมย์

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา – รอยต่ออำเภอห้วยแถลงกับจังหวัดบุรีรัมย์

  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น

การศึกษา

 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า สีคิ้ว)

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา)

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 • วิทยาลัยนครราชสีมา

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

 • สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา

 • วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา

 • วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาเขตนครราชสีมา

 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)

 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อ.โชคชัย

 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อ.ด่านขุนทด

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (การอาชีพพิมายเดิม)

 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

 • วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว

 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (NR-CBAT) เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส. ในด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

 • วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาเขตสูงเนิน

 • วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึษานครราชสีมา

 • โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมรี่เทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา (สถาบันในเครือมารีย์วิทยา)

 • โรงเรียนเทคโนสุระ

 • บัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา

 • โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี

 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น กลาง และสูง

 • สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 • ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • โรงพยาบาลปากช่องนานา

 • โรงพยาบาลบัวใหญ่

 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

 • โรงพยาบาลพิมาย

 • โรงพยาบาลสีคิ้ว

 • โรงพยาบาลด่านขุนทด

 • โรงพยาบาลสูงเนิน

 • โรงพยาบาลปักธงชัย

 • โรงพยาบาลครบุรี

 • โรงพยาบาลโชคชัย

 • โรงพยาบาลชุมพวง

 • โรงพยาบาลประทาย

 • โรงพยาบาลโนนสูง

 • โรงพยาบาลหนองบุญมาก

 • โรงพยาบาลห้วยแถลง

 • โรงพยาบาลคง

 • โรงพยาบาลโนนไทย

 • โรงพยาบาลจักราช

 • โรงพยาบาลเสิงสาง

 • โรงพยาบาลโนนแดง

 • โรงพยาบาลวังน้ำเขียว

 • โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

 • โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

 • โรงพยาบาลขามสะแกแสง

 • โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง

 • โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

 • โรงพยาบาลขามทะเลสอ

 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

 • โรงพยาบาลสีดา

 • โรงพยาบาลเทพารักษ์

 • โรงพยาบาลบัวลาย

 • โรงพยาบาลหัวทะเล

 • โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ(กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

 • โรงพยาบาลกองบิน 1

 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

 • โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล

 • โรงพยาบาลเฉลิมชัย

 • โรงพยาบาลเซนต์แมรี่

 • โรงพยาบาลด่านเมดิคอล

 • โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นท์เกต

 • โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

 • โรงพยาบาล ป.แพทย์

 • โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

 • โรงพยาบาลปากช่องเมมโมเรียน

 • โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล

 • โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลีนิค

 • โรงพยาบาลมนตรี

 • โรงพยาบาลสาตรเวช

 • โรงพยาบาลหมอสิน

 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย

 • ฯลฯ

หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://xn—-twf2dfc8edne3c1e5kzd.com